Privacy- en cookieverklaring IMPACTUS

IMPACTUS richt zich op resultaatgerichte coaching. Om de bedrijfsactiviteiten goed te kunnen uitvoeren, is het noodzakelijk persoonsgegevens te verwerken. Deze gegevens worden verwerkt doordat u gebruik maakt van haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt. In deze privacyverklaring informeert IMPACTUS u over het verwerken van persoonsgegevens van cliënten, relaties en gebruikers van de website www.impact-us.nl.

1. Verwerkingsverantwoordelijke

NaamLEF! Beheer B.V., handelend onder de naam IMPACTUS
BezoekadresRaadhuisstraat 44, 5056 HD, Berkel Enschot
ContactpersoonErik van Roessel
Telefoon06 57 57 63 10
E-mailinfo@impact-us.nl

2. Persoonsgegevens die verwerkt kunnen worden

 • Handelsnaam (eenmanszaken en VOF’s);
 • Adresgegevens bedrijf (eenmanszaken en VOF’s);
 • KvK nummer (eenmanszaken en VOF’s);
 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens privé;
 • Geboortedatum;
 • Telefoonnummers (zakelijk, privé, vast, mobiel);
 • E-mailadressen;
 • Functie en arbeidsverleden;
 • Betaalgegevens zoals een bankrekeningnummer
 • Klantnummer, offertenummer en factuurnummer (eenmanszaken en VOF’s); en
 • Foto.

3. Grondslagen verwerking

De persoonsgegevens worden verwerkt omdat u hiervoor toestemming hebt gegeven, IMPAC-TUS hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft of indien het noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

4. Verwerkingsactiviteit persoonsgegevens, doelen, grondslagen en bewaartermijnen

Contact

DoelenReageren op een contactverzoek via de website, contact met u opnemen in verband met een toekomstige samenwerking en/of om contact met u onderhouden in het kader van een opdracht of in het kader van relatieonderhoud na een opdracht.
PersoonsgegevensHandelsnaam, voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer
GrondslagenToestemming, gerechtvaardigd belang en/of uitvoering van de overeenkomst
BewaartermijnGeen bepaalde tijd, maar niet langer dan strikt noodzakelijk

Informatie en/of offerte versturen

DoelenReageren op een informatieverzoek en/of het uitbrengen van een offerte
PersoonsgegevensHandelsnaam, voor- en achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer
GrondslagToestemming
BewaartermijnGeen bepaalde tijd, maar niet langer dan strikt noodzakelijk

Agendabeheer

Doelen(telefonische) afspraken inplannen en het bevestigen van de afspraken per e-mail
PersoonsgegevensHandelsnaam, voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer
GrondslagToestemming en/of uitvoering overeenkomst
BewaartermijnGeen bepaalde tijd, maar niet langer dan strikt noodzakelijk

Coaching van cliënten

DoelenLeveren van diensten, coaching verlenen aan cliënten
PersoonsgegevensHandelsnaam, voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, huidige functie, arbeidsverleden (indien belangrijk voor de coaching)
GrondslagUitvoering van de overeenkomst
BewaartermijnTot 7 jaar na beëindigen dienst

Verzorgen van professionele trainingen

DoelenKennis overbrengen tijdens trainingen en trainingen opvolgen per e-mail en / of telefoon.
PersoonsgegevensHandelsnaam, voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer (indien na de training telefonisch contact gewenst is)
GrondslagToestemming
BewaartermijnTot 1 jaar na training

Versturen nieuwsbrieven

DoelenKennis overbrengen, inspireren, informeren over diensten en / of aanbiedingen en uitnodigen voor trainingen
PersoonsgegevensNaam- en achternaam, e-mailadres
GrondslagToestemming
BewaartermijnTot u zichzelf hiervoor afmeldt

Versturen relatiegeschenken, attenties en kaarten

DoelenEen attentie sturen voor een feestelijk moment zoals een jubileum of verjaardag of een zakelijk geschenk sturen in het kader van relatiebeheer
PersoonsgegevensHandelsnaam, voor- en achternaam, functie, arbeidsjaren, geboortedatum
GrondslagToestemming

Versturen facturen + ontvangen gelden

DoelenDebiteurenbeheer, opdrachten financieel afhandelen
PersoonsgegevensHandelsnaam, voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres, betaalgegevens zoals bankrekeningnummer
GrondslagUitvoering overeenkomst
Bewaartermijn7 jaar in verband met fiscale bewaarplicht

Betalen facturen

DoelenVergoedingen uitbetalen, administratie afhandelen
PersoonsgegevensHandelsnaam, voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres, betaalgegevens zoals bankrekeningnummer
GrondslagUitvoering overeenkomst
Bewaartermijn7 jaar in verband met fiscale bewaarplicht

Recensie op de website plaatsen

DoelenEen recensie van een cliënt zichtbaar maken voor potentiële cliënten
PersoonsgegevensVoor- en achternaam, bedrijfsnaam, functie, foto
GrondslagToestemming
BewaartermijnTotdat de persoon van wie de recensie afkomstig is laat weten aan IMPACTUS dat de review verwijderd moet worden

5. Gevolgen niet verstrekken persoonsgegevens

IMPACTUS geeft aan in welke situaties u verplicht bent om persoonsgegevens te verstrekken. Dit moet bijvoorbeeld als IMPACTUS persoonsgegevens moet verwerken op grond van een wettelijke verplichting of om een overeenkomst te kunnen nakomen. In deze gevallen informeert IMPACTUS u over de gevolgen van een eventuele weigering om persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Daarbij geldt dat IMPACTUS hier consequenties aan kan verbinden.

6. Ontvangers van uw persoonsgegevens

IMPACTUS zal uw persoonsgegevens slechts verstrekken aan derden wanneer zij daartoe contractueel of wettelijk verplicht is of wanneer dat noodzakelijk is om haar dienstverlening uit te voeren of onder de aandacht te brengen. Wanneer IMPACTUS uw gegevens doorgeeft aan derde partijen, gebeurt dit zorgvuldig met inachtneming van passende beveiligingsmaatregelen. IM-PACTUS zal nimmer uw persoonsgegevens verkopen aan derden.

Uw gegevens worden (mogelijk) gedeeld met de volgende derden:

 • Website hosting
 • Website software: WordPress
 • E-mailservers
 • CRM-systeem
 • Boekhoudsysteem
 • Boekhouder
 • Betaaldiensten
 • Bezorgdiensten
 • Personal Assistant

Indien een partij die persoonsgegevens van IMPACTUS ontvangt de rol van verwerker heeft, dan heeft IMPACTUS met deze verwerker een verwerkersovereenkomst gesloten om de bescher-ming van uw persoonsgegevens te waarborgen. Ingevolge een (sub)verwerkersovereenkomst worden op eventuele subverwerkers vergelijkbare verplichtingen opgelegd als die die voor ver-werkers gelden. Derden die van IMPACTUS persoonsgegevens ontvangen kunnen ook zelf ver-antwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens. IMPACTUS is in dat geval niet ver-antwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking door deze derden.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen verwerkt in landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

7. Toegang tot uw persoonsgegevens en beveiliging

IMPACTUS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. IMPACTUS maakt gebruik van het CRM-systeem Teamleader. Hierin worden de persoonsgegevens verwerkt. Teamleader beveiligt de gegevens onder andere door SSL-encryptie (Secure Sockets Layer) waardoor data niet leesbaar zijn voor derden die onrechtmatig toegang proberen te verkrijgen. IMPACTUS logt nooit in op een onbeveiligd netwerk.

8. Uw rechten

Op grond van de AVG hebt u rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Het recht op inzage;
 • Het recht op rectificatie;
 • Het recht om vergeten te worden;
 • Het recht op beperking van de verwerking;
 • Het recht om uw toestemming voor een verwerking in te trekken;
 • Het recht bezwaar te maken tegen een verwerking;
 • Het recht op overdraagbaarheid van gegevens.

Indien u een beroep wilt doen op een van deze rechten, neem dan contact op via info@impact-us.nl. Bovengenoemde rechten zijn niet absoluut. Dat wil zeggen dat IMPACTUS niet in alle ge-vallen gehoor hoeft te geven aan een verzoek ter uitvoering van één van deze rechten. Hierover wordt u in dat geval geïnformeerd. Van belang is dat het intrekken van uw toestemming voor een verwerking of het bezwaar maken tegen een verwerking geen gevolgen heeft voor de rechtsgeldigheid van de verwerking van persoonsgegevens vóór de intrekking van uw toe-stemming of het maken van bezwaar. Naast de hierboven genoemde rechten hebt u het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door IMPACTUS bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ga hiervoor naar www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

9. Cookies

IMPACTUS maakt voor haar website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan een website wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer, tablet, mo-biel of ander elektronisch apparaat. Een cookie bevat gegevens zodat u als bezoeker kan worden herkend en uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd, telkens als u de website bezoekt.

Functionele cookie

Deze cookies plaatst IMPACTUS om de website goed te laten werken. Zonder deze noodzakelijke cookies kan de website niet goed functioneren. Daarom heeft IMPACTUS geen toestemming nodig voor het plaatsen van deze cookies.

Functionele cookies worden bewaard voor de duur van de browsersessie. Deze cookie worden tijdelijk geplaatst en automatisch van uw computer of ander elektronisch apparaat verwijderd nadat u het bezoek aan de website van IMPACTUS hebt beëindigd en de browser hebt afgeslo-ten.

Analytische en marketing cookies

IMPACTUS maakt geen gebruik van analytische en marketing cookies.

10. Wijzigingen in de privacyverklaring

IMPACTUS behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring op elk gewenst moment en om welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen.

Kies jij voor impact?

Maak vrijblijvend een afspraak

De eerste actie naar een leven met impact is een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Samen bespreken we de mogelijkheden en onderzoeken we de match op basis waarvan de resultaten gecreëerd kunnen worden.
Neem contact op

Meer weten?

IMPACTUS is resultaatgericht en mensgedreven. Bij vragen/opmerkingen over het bedrijf, de 1-op-1 trajecten, trainingen en mogelijkheden betreffende in-company programma's kun je het contactformulier invullen. Wij nemen binnen 24 uur contact met je op.


vragen/opmerkingen

Stuur ons een bericht

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram